ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ IBAN (International Bank Account Number)
     
   
Μετατρέψτε τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού της Τράπεζας Πειραιώς σε λογαριασμό ΙΒΑΝ συμπληρώνοντας το πεδίο "Αριθμός Λογαριασμού Τράπεζας Πειραιώς" και επιλέγοντας "Μετατροπή".
   
 
Αριθμός Λογαριασμού
Τράπεζας Πειραιώς:
   
  BIC Τράπεζας Πειραιώς: PIRBGRAA
   
   
Επιβεβαιώστε την εγκυρότητα του αριθμού λογαριασμού ΙΒΑΝ σε οποιασδήποτε Τράπεζα συμπληρώνοντας το πεδίο "Επιβεβαίωση εγκυρότητας Λογαριασμού ΙΒΑΝ" και επιλέγοντας "Επιβεβαίωση".Η λειτουργία αυτή επιβεβαιώνει την εγκυρότητα του αριθμού IBAN και δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ότι ο λογαριασμός αυτός υφίσταται.
 
 
Επιβεβαίωση εγκυρότητας Λογαριασμού ΙΒΑΝ:
   
 
 
 
 
 
Περισσότερες πληροφορίες για τον IBAN μπορείτε να βρείτε στο
ενημερωτικό φυλλάδιο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.